Úterý, 23 července, 2024

Historický příběh rytíře Lancelota: Jak vnímal středověký člověk zradu Artuše a lásku ke Ginevře?

Mohlo by vás zajímat

Příběh Camelotu byl převyprávěn v průběhu historie tolikrát, že se původní poselství příběhu téměř vytratilo. Kdo byl ve skutečností rytíř Lancelot a jak se vyvíjel pohled na jeho postavu v průběhu století?

- Reklama -

První zmínky o postavě Lancelota se objevují ve středověku. Nejstarší známé literární dílo, v němž vystupuje jako významná postava, je známé pod názvem Erec a Enide (Érec et Énide). V roce 1170 jej napsal francouzský básník a trubadúr Chrétien de Troyes.

Chrétienova tvorba ovlivnila výrazným způsobem středověké písemnictví a zpopularizovala rytířský román. Erec a Enide nebylo jediné dílo, kde se objevila Lancelotova postava. Najdeme ji i v dalších Chrétienových příbězích. Později, vydáním Lancelota, rytíře s károu, se tento rytíř stává hlavním hrdinou vlastního příběhu.

Kde se vzal Lancelot – kontroverzní hrdina středověku?

Chrétien de Troyes rytíře ve svém díle jako první nazývá Lancelot du Lac (Lancelot od jezera). Toto jméno převzali další autoři ve Francii i v Anglii a ustálilo se v různých podobách. Vědci, kteří se problematikou zabývají, věnují dílu Chrétien de Troyes velkou pozornost. Troyes napsal svůj příběh, aniž by se příliš soustředil na Lancelotův původ – jako by jeho čtenáři byli s tímto hrdinou již dobře obeznámeni. Z toho by vyplývalo, že legenda o Lancelotovi existovala ještě před sepsáním tohoto díla.

Matilda Brucknerová, jedna z předních badatelek v oblasti středověké francouzské literatury, to dokonale vystihuje:

Co existovalo před Chrétienem, zůstává nejisté, ale není pochyb o tom, že jeho verze se stala výchozím bodem pro všechny pozdější příběhy o Lancelotovi jako rytíři, jehož neobyčejná zdatnost je neoddělitelně spojena s láskou ke královně krále Artuše.“

O skutečném původu Lancelota by nám mohlo mnoho napovědět jeho jméno. Pravděpodobná teorie spojuje Lancelota s nějakým starším starověkým hrdinou. Mohlo by se jednat Vinovilotha, Góta, který se údajně usadil v Británii v místě Vinovia, dnešním Binchesteru. A protože Lancelota lze spojit s Binchesterem, Ascombova paralela dává určitý smysl. Skeptičtí badatelé tvrdí, že si Troyes vymyslel nejen jméno Lancelot, ale i celou postavu.

Mohl by být Lancelot představitelem Germánů?

S nejdůvěryhodnější verzí přichází Roger Sherman Loomi, historik a literární vědec, který se celý život zabývá studiem středověké literatury. Jeho teorie uvádí, že Lancelot je přímý příbuzný s Llenlleogem (Llenlleawg) z velšského příběhu Culhwch a Olwen, který je podobný artušovské legendě. Zde je spojován s velšským hrdinou Llwch Llawwynnauc (Llwch znamená „jezero“). Většina badatelů se k Loomiho verzi přiklání.

Jaký byl skutečný příběh Artuše a Lancelota?

Ve většině středověkých legend je Lancelot nejlepším poddaným svého pána Artuše. Do cesty se ale oddanému rytíři postaví láska a jeho rytířství brzy zaslepí.

Lancelotovi je svěřena ochrana královy manželky Ginevry. Je krásná oba se do sebe zamilují. Láskou slepý Lancelot zradí krále Artuše, a tak začíná tragický sled událostí, které povedou k Artušově zániku a konci jeho vlády.

Lancelot je urozeného původu. Narodil se jako syn krále Bana z Benoicu (Benwicku). I zde lze najít souvislost se starověkou velšskou mytologií. Bana z Benoic lze spojit s Bran le Benoit, francouzským jménem Brana Blaženého, obra a krále velšského mýtu a jedné z hlavních postav Mabinogionu.

Podle legendy Lancelota nevychovávají jeho rodiče, ale unese ho temná Paní z jezera, proto Lancelot od jezera. Žena mladého rytíře připravuje, učí ho rytířským dovednostem a posléze jej pošle na dvůr krále Artuše.

Symbolika a ctnost v legendě o Lancelotovi


Láska ke Ginevře zničí Lancelotovu posvátnou rytířskou čest. V tomto smyslu je tragickou a z hlediska své doby odsouzení hodnou postavou. Na druhou stranu láska k ženě byla také jednou z rytířských ctností. Morální pohled na Lancelota je složitý a rozpolcený.

V průběhu celého artušovského cyklu je Lancelot vystaven mnoha výzvám, které slouží jako zkouška jeho rytířství. V jedné epizodě je sveden dcerou krále Rybáře – Elaine, která předstírá, že je Ginevra. Z tohoto svazku se zrodí Galahad, další velký hrdina artušovské ságy.

Jak se příběh o Lancelotovi v průběhu času vyvíjí, čím dál důležitější roli v něm hraje křesťanská víra. Čistota, kajícnost a absence hříchu byla základním pilířem doby.

Když se v Británii vzbouřil Artušův proradný synovec Mordred, král proti němu vytáhne do boje a je smrtelně zraněn. Ginevra a Lancelot, plně vědomi svých hříchů, odcházejí do vyhnanství a svůj život zasvěcují bohu. Milosrdenství a pomoci ostatním se oba věnují až do smrti.

Smutný konec všech zúčastněných

Zvláštní protiklady a symbolika v myšlení středověkého člověka

Lancelot začíná jako čistý a ušlechtilý, ale propadá hříšné lásce. Jeho syn Galahad je zrozený z hříchu, ale příkladným životem se stane jedním z nejlepších rytířů a nejkladnější postavou celé ságy.

Ať už se v případě příběhu Artuše a Lancelota jedná je skutečnost, nebo pouhý výplod bujné autorovy fantazie, je legenda jednou z největších částí evropského romantického dědictví. I když si postavy přivlastnila především britská historie, zasahují daleko hlouběji do evropského kontextu. Lancelot je symbiózou mnoha starobylých evropských mýtů. V jeho postavě se prolíná mnoho hrdinů, reálných i imaginárních, z dob dávno minulých.

Zdroj:

dprvnr.ru, wikipedie.org, ancient-origins.net, wikipedie.cz

- Reklama -

Podobné články

- Reklama -

Také jsme psali

Abraham Lincoln: Největší hvězda wrestlingu své doby. Věděli jste, čím se v mládí živil nejslavnější prezident USA?

Při pohledu na známou podobiznu důstojného muže s plnovousem by málokoho napadlo, že se před započetím politické kariéry se živil jako profesionální zápasník. A...

John Lennon a jeho smrt: Co vedlo Marka Davida Chapmana k jeho činu?

Co vedlo samozvaného zbožného křesťana Marka Davida Chapmana k tomu, aby vypálil ze své zbraně a zabil člověka, kterého předtím v životě nepotkal? Chapman,...

Historické testy mužnosti: Brutální přechodové zkoušky plné bolesti, krve či nahoty

Stát se mužem v České republice znamená buď dovršení 18 let, ztrátu panictví nebo nástup do prvního zaměstnání. Snadné, že? V některých částech světa...

Frederic Chopin chtěl, aby z něj vyřízli srdce a uchovali ho. Nakonec ukázalo, jak zemřel

Srdce slavného skladatele zažilo po Chopinově smrti velké přesuny.

CIA vyvinula v 70. letech špionážní vážku na odposlouchávání Rusů

V sedmdesátých letech minulého století se úřad CIA pro výzkum a vývoj chopil nevídaného úkolu. Vyvinul drobné odposlouchávací zařízení v podobě vážky.

Rusové využívají k obraně Sevastopolu i delfíny

Delfíni, ti hraví mořští tvorové známí svou chytrostí, se čím dál častěji stávají rekruty ruského vojenského námořnictva. Hlídají momentálně především námořní základnu v Sevastopolu na Černém moři. Tento krok má za cíl odradit potápěče od přiblížení k základně.

Geny netopýrů mohou obsahovat klíč k léčbě covidu a rakoviny

Vědci se pokouší odhalit záhadný genom netopýrů, díky kterému jsou tito tvorové obdařeni neobyčejnou odolností vůči covidu i rakovině. Odborníci kvůli tomu studují netopýry už řadu let v naději, že se jim povede tajemnou netopýří imunitu přenést i na lidi.

Spojené Arabské Emiráty chtějí postavit podmořskou rychlodráhu do Indie

Třeskuté město Mumbai v Indii a přístavní perla Fujairah ve Spojených Arabských Emirátech (SAE) se propojí prostřednictvím podmořské rychlodráhy.

Neuvěřitelný příběh fenky Bobbie: Za milovanou rodinou ušla víc než 4 tisíce kilometrů

Když se v srpnu roku 1923 rodina Braizerových vydala na dovolenou k příbuzným do daleké Indiany, malý skotský ovčák Bobbie u toho neměl chybět. Byl to pes obyčejného vzhledu, ale s neobyčejným srdcem. Když se pak rodině ztratil, vyrazil na dlouhou, strastiplnou cestu, aby ji znovu našel. Nikdo přitom netušil, jak neobyčejný příběh tím tenhle pejsek začal psát.

Stručná historie loveckých psů: Pomáhají lidem už více než 20 tisíc let

Přátelství psů a lidí má dlouhou historii. A jedním z hlavních důvodů, proč se tohle kamarádství budovalo po dlouhá staletí, byl dozajista lov.
- Reklama -